Slovensko

Slovensko je vymezeno svým členitým terénem a významnými řekami, vysokohorskými jezery a dalšími vodními plochami. Střední a severní část Slovenska je hornatá, silně zalesněná oblast, jižní část Slovenska sestává z nížiny plné řek, jezer a nádrží. Země s krásnou přírodou a množstvím možností rybolovu.

POVOLENÍ – LICENCE
Aby se rybáři řídili slovenskými předpisy o rybolovu, musí získat a vlastnit 2 samostatné licence k rybolovu.

Státní licence je k dispozici v informačních centrech a místních rybářských obchodech. Kromě státní licence je třeba zakoupit místní povolení k rybolovu. Místní povolení je specifické pro region nebo rybolov. Tyto licence jsou k dispozici v místních rybářských obchodech a k zakoupení také prostřednictvím zástupců místních rybářských svazů.

PŘEDPISY
Slovenské předpisy o rybolovu vyžadují, aby se úlovek ihned zaznamenal podle druhu ryby a data výlovu, tyto data je nutné hlásit. Nařízené denní limity odlovu, vztahující se na kapry, líny, štiky, candáty, sumce a lososy,  jsou 2 ryby s celkovou kombinovanou hmotností do 5 kg.

Jaké můžete očekávat úlovky

  • Kapr
  • Pstruh
  • Okoun
  • Candát
  • Štika
  • Dunajský losos
  • Lín
  • Sumec
  • Lipan

Nabídka lokalit